Deus Est Machina

  Kabała i Hermetyzm w praktyce

Mysterium Dei

Starożytna mądrość w nowożytnych słowach

Organy dokrewne, czyli endo-organy

Samo słowo „organy ludzkie” jest idealnie precyzyjne, organy są bowiem instrumentami, na których można grać. Siedem z nich to idealna gama muzyczna. Te siedem to 7 endo-organów plus całe ciało fizyczne na raz jako wzmacniacz.

Organy dokrewne

To najbardziej wrażliwe na emocje organy ze wszystkich.

Ciało zawiera ogromny system połączonych ze sobą organów, jednak te siedem, na które mówimy dokrewne są najważniejsze z punktu widzenia ducha, gdyż służą do komunikacji – tak z duszą jak z duchem. Na ilustracji powyżej widać ich rozmieszczenie – proszę zwrócić uwagę, że jajniki kobiety i jądra mężczyzny to ten sam organ. Każdy z tych punktów rezonuje z konkretną częstotliwością, tak światła jak dźwięku, czyli mówiąc prościej istnieją takie dźwięki i kolory, które drgają z tą sama szybkością co te organy. Istnieją także zapachy, smaki i temperatury/ciśnienia rezonujące w ten sam sposób, nie chcę jednak komplikować. Co jeszcze ciekawsze te organy są także „korzeniami” ludzkich czakr. Im niżej położony w ciele organ tym niższą wibracją drga, a więc gra innym tonem. Te tony zostały już dawno zidentyfikowane, tak samo jak ludzkość już dawno sprawdziła za co który dźwięk odpowiada. Oprócz drgań częstotliwości znaleziono też modulacje samego głosu – czyli głoski, jakie trzeba wypowiadać aby te organy pobudzać, oraz kolory będące wyższymi oktawami tych drgań. Są to w większości dokonania starożytne, dziś wielce niedoceniane. Nowoczesna nauka dopracowała się w tej dziedzinie jedynie mało popularnych rozwiązań typu Brain Wave Generator, czy I-Doser- które są bardzo inwazyjne trzeba przyznać. Prowadzono eksperymenty o nazwie Hemi-Sync, jednak z różnych powodów nie zaowocowały one niczym wartościowym. Niektórzy dali się kupić tanimi sztuczkami zapominając, że ten sam efekt uzyska się słuchając na przykład utworu, który bazuje na gamie zawierającej dany dźwięk w otoczeniu kolorów z nim rezonujących. Prawdą jest, że to są właśnie częstotliwości Solfeżowe i że dzisiejsza gama muzyczna została przesunięta o kilka herców w roku 1918 z inicjatywy rodziny Rockefeller (fakt potwierdzalny historycznie, świat muzyczny długo z tym walczył jednak bankierzy wygrali i od 1951 nie ma muzyki grającej na oryginalnych tonach solfeżowych używanych wcześniej). Zmiana ta spowodowała szkodliwe interferencje na wyższych oktawach, które wzbudzają w ludziach niechęć do wyższych częstotliwości, a uwielbienie do niskich – skutkiem czego dzisiejsza muzyka opanowana jest przez bezmyślny bas niszczący ludzkiego ducha. Instrument nastrojony na tony solfeżowe generuje dźwięki będące kolejno wzrastającymi częstotliwościami wpasowującymi się w siebie idealnie, czyli harmonicznie, za to instrument nastrojony „nowocześnie” generuje dźwięki poszarpane i nieharmoniczne.

 

Wiedza o tym pozwala dopasować sobie własne otoczenie tak, aby miało korzystny wpływ na nasz układ emocjonalny, co w konsekwencji objawia się spokojem i harmonią w życiu. Przedstawiam więc połączoną listę dźwięków, głosek, kolorów i odpowiadających im organów, oraz funkcji jaką w człowieku wspomagają, aby każdy mógł sobie dopasować zestaw drgań w swoim otoczeniu, którym swoje serce obudzi jeśli tylko będzie chciał. Proszę zwrócić uwagę, że informacje na ten temat są w różnych źródłach ze sobą sprzeczne, podaję tutaj więc zestaw, które sam sprawdziłem. Istnieje wiele wyjaśnień pochodzenia tych częstotliwości, jednak jedyne sensowne dla mnie to fakt, iż łączą one drgania emocjonalne z mentalnymi, wprowadzając po prostu harmonię. Czyste częstotliwości tu wskazane można znaleźć na przykład na youtube, gdyż nie są one moim wynalazkiem, ja je jedynie zebrałem razem:

Jest jedna ciekawostka, o której chcę wspomnieć. Popatrz proszę na klawiaturę numeryczną w swoim komputerze- a teraz na kolejność cyfr w częstotliwościach powyżej. Zauważasz ten „zbieg okoliczności”? To nie jest dowcip, to są prawdziwe częstotliwości solfeżowe. Wracając co ich funkcji jednak- skoro nasze ciała składają się w 75% z wody, to warto się przekonać jaki wpływ na tą wodę mają drgania akustyczne. Film poniżej prezentuje bardzo ciekawe zjawiska, które zostały wytworzone przy użyciu fal akustycznych:

Jak widać, dźwięk ma wpływ nie tylko na wodę, ale także na ogień. Używanie harmonicznych częstotliwości, a raczej otaczanie się nimi – ma na człowieka harmonizujący wpływ. Otaczanie się częstotliwościami nieharmonicznymi ma jak się łatwo domyślić wpływ niszczycielski. Powoduje zamęt myśli, poddenerwowanie i poczucie, że ciągle coś jest nie tak. Im bardziej wrażliwy jest dany człowiek tym mocniej to odczuwa. Warto wiedzieć także, że w przypadku ludzkiego organizmu drgania akustyczne mają podstawowy wpływ na endo organy – potrafią je tak wzmacniać jak osłabiać, a te organy przepuszczają lub zatrzymują komunikację z wyższymi częstotliwościami ludzkiej istoty. Ich całkowite zatrzymanie na przykład zrobiłoby z człowieka zombie, ich uruchomienie na pełnych obrotach – mędrca.