Deus Est Machina

  Kabała i Hermetyzm w praktyce

Mysterium Dei

Starożytna mądrość w nowożytnych słowach

wolność

Oświecenie małe i duże...

Termin tak często używany, a tak mało sprecyzowany

Wolność bycia sobą

„…Bycie w mniejszości, nawet jednoosobowej, nie czyni cie szalonym.
Poczytalności nie określa statystyka…”


– George Orwell „1984”

Co daje wiedza i mądrość?

Pozwala być sobą... prawdziwym sobą.

1. Dobre wychowanie

Nakazuje każdemu z nas uznawać rację otoczenia, nakazuje szacunek. Jednak warto wiedzieć, że dobre wychowanie to także obowiązek szacunku samego siebie, a dokładnie zestawu zwanego człowiek. Ten zestaw to ciało, dusza i duch, a nie samochód, ubranie i ciało dla jasności. Szanowanie samego siebie jest wyrazem odwagi pochodzącej z ducha. Gdy jednak dusza jest uczona jedynie spolegliwości (do czego ma naturalną skłonność), a pomijany jest temat wolności - ląduje w więzieniu udawania kogoś, kim wcale nie jest. W każdym z nas jest dobra dusza, bo jesteśmy ludźmi i gdy człowiek pokazuje przysłowiowe zęby, to robi to tylko dlatego, że dusza próbuje się wyrwać. Wygląda to jak zło, jak krzywdzenie innych ludzi dookoła siebie, jednak warto wiedzieć, że jest tak tylko gdy człowiek nie ma odwagi być sobą i jego dusza się buntuje. Nie warto udawać kogoś innego, jeśli drogi Czytelniku jesteś w swoim ciele, to znaczy że jesteś osobną istotą i masz prawo być sobą i obowiązek być wolny. Lub odwrotnie, jak kto woli - to to samo tak naprawdę. Masz obowiązek szanować swoją duszę i zapewniać jej wolność. Masz zatem obowiązek wzbudzić w sobie podziw do odwagi, co spowoduje, że przenikniesz jej drganiami od ducha i "zasponsorować" duszy pewność, że ciałem fizycznym zapewnisz jej wolność od udawania innych ludzi. Możesz i powinieneś brać przykład z ludzi, którzy Ci imponują. Ale nigdy ich nie kopiować, nie wpajać sobie obowiązku bycia jak ktoś tam. To jest więzienie dla duszy, ona jest Tobą przecież, w Twoim ciele. Jest unikalną istotą, umieszczoną przez ducha w tym miejscu i czasie aby była sobą, a nie kopią innej duszy przecież. Duch to nie kserokopiarka. Kimkolwiek pragniesz być, gdziekolwiek czujesz spełnienie - tam właśnie dąż. Podaruj własnej duszy wolność - wynagrodzi Cię za to sowicie, przekonasz się.

2. Czy się jednak różni

Wiedza od mądrości?Doświadczeniem. Wiedza i mądrość mylone są zazwyczaj - zależnie od potrzeb. A kwestia jest po przemyśleniu dość prosta - wiedza to zestaw informacji, które przy pomocy doświadczenia przekształca się w mądrość. Używa się często pojęcia "mądrość życiowa"- to jest przecież to samo. Każda wiedza ma potencjał tak pożyteczny jak szkodliwy - nie ma czegoś takiego jak wiedza tylko szkodliwa, to jedynie jej użycie może takie być. Jak nóż - sam w sobie jest neutralny, ale może służyć zarówno do krojenia chleba jak i krzywdzenia innych stworzeń. Aby wiedza przekształciła się w mądrość musi zatem zostać jakoś użyta, wprowadzona w czyn. Można człowiekowi przygotować najlepszy posiłek, ale nie można go za niego zjeść, to samo jest z wiedzą. Przekształcenie wiedzy w mądrość nie polega na zapamiętaniu jej - tylko na osobistym wysiłku doświadczenia. To dosyć proste, jednak idealne jako wstęp do rozdziału o wiedzy, szczególnie dla ludzi młodych. Mądrość polega bowiem na nie ocenianiu innych - tylko siebie samego. Na udoskonalaniu siebie we własnych oczach, a nie udoskonalaniu pozorów siebie w oczach innych ludzi.

Wiedza to czysta teoria

można ją zdobyć siedząc w bibliotece

Mądrość to wiedza przepuszczona przez doświadczenie

można ją zdobyć tylko doświadczając